تماس با ما

ارسال پیام برای مدیر سایت

مازندران سوادکوه شمالی-شیرگاه-کیلومتر5جاده بابلکنار-ناحیه صنعتی اسلام آباد-گروه تولیدی پارس دانه سوادکوه

دفترمرکزی: مازندران- قائم شهر-خیابان جویبار-روبروی کوچه شهید رجایی-ساختمان پارس

011-42085732-6
011-42085613
p_savadkooh@yahoo.com